Tentang Sekolah

Falsafah Sekolah Berasrama Penuh

Pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh adalah suatu  usaha berterusan bagi menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kebolehan pelajar-pelajar yang berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan warganegara yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara.

No comments:

Post a Comment